GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA ( GWC )

Gruntowy wymienniki ciepła ( GWC )

jest opcjonalnym elementem instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i stanowi jej uzupełnienie, wykorzystuje duża pojemność cieplną gruntu i zawartą w nim darmową energię geotermalną. Umieszczony jest na odpowiedniej głębokości w gruncie gdzie skumulowana jest energia i temperatura osiąga stały poziom bez względu na warunki zewnętrzne.

W zimie powietrze zostaje ogrzane i dostarczone do rekuperatora o kilka, a nawet kilkanaście stopni cieplejsze niż powietrze, które byśmy wzięli bezpośrednio z otoczenia. Latem ciepłe powietrze ( szczególnie w upalne dni ) zostaje schłodzone i osuszone co znacznie wpływa na poprawę mikroklimatu w pomieszczeniach, których przebywamy.

Podczas pracy centrali wentylacyjnej na wymienniku wykrapla się para wodna,  aby zapobiec jej zamarzaniu w porze zimowej, urządzenia wyposażone są w system antyzamrożeniowy, który przy pomocy grzałki elektrycznej chroni wymiennik. W instalacji wyposażonej w GWC powietrze jest podgrzewane i praktycznie przez cały rok ma temperaturę dodatnią dzięki czemu system antyzamrożeniowy nie potrzeby się aktywować.

Dobór

 GWC powinien być dobrany indywidualnie dla każdej inwestycji. W szczególności należy uwzględnić następujące parametry:

- rodzaj gruntu

- poziom wód gruntowych

- wielkość działki

- długość oraz średnicę rur wymiennika

- głębokość posadowienia wraz z wymaganymi spodkami

- wydajność centrali wentylacyjnej

- typ centrali wentylacyjnej ( nie wszystkie urządzenia współpracują z GWC )

Montaż

Decyzję o montażu GWC warto podjąć na samym początku budowy, a nawet w fazie projektu ponieważ wejście instalacji do budynku ( a właściwie sam „ przepust” ) najlepiej wykonać na etapie wykonywania fundamentów, na niektórych budowach montaż tego elementu w późniejszych etapach okazuje się bardzo trudny do wykonania.

Kiedy mamy wykonany „przepust” do budynku instalacje gruntowego wymiennika ciepła możemy wykonać w dowolnym terminie, należy jednak pamiętać, że dobrze jest go wykonać przed zagospodarowaniem ogrodu.

Oferta

Wykonujemy dwa rodzaje gruntowych wymienników ciepła, które różnią się sposobem pozyskiwania energii z gruntu, są to:

            - Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła

            - Powietrzny gruntowy wymiennik ciepła

GLIKOLOWY GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

Wymiana energii między gruntem a powietrzem odbywa się pośrednio przez czynnik, którym jest roztwór glikolu.

Składa się z dwóch części: 

 - instalacji zewnętrznej czyli przewodu, w którym krąży glikol

 

- wymiennika ciepła, znajdującego się wewnątrz pomiędzy czerpnią powietrza a centralą wentylacyjną

Energia z gruntu pobierana jest przez glikol krążący w instalacji, która stanowi obieg zamknięty i dostarczana jest do wymiennika zamontowanego przy rekuperatorze. Następnie energia z glikolu przekazywana jest do powietrza przepływającego przez wymiennik i dostarczana do centrali wentylacyjnej.

POWIETRZNY GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

Wykonany jest z rur z tworzywa sztucznego, rury wyprodukowane są z tworzywa, które posiada lepszą przewodność cieplną niż zwykłe rury PCV i co bardzo istotne wewnętrzna ich ścianka posiada warstwę antybakteryjną. Instalacja znajduje się na odpowiedniej głębokości w gruncie i zakończona jest czerpnią terenową przez którą powietrze dostaje się do instalacji, następnie przepływając przez instalację pobiera energię bezpośrednio z gruntu i dostarcza do centrali wentylacyjnej.

 

Instalacja musi być również wyposażona w przepustnicę służącą do korzystania ( w zależności od warunków pogodowych) z czerpni ściennej lub czerpni terenowej GWC. W okresach kiedy korzystniej będzie dostarczać powietrze do centrali wentylacyjnej bezpośrednio z dworu ( np. wiosną gdy temperatura na dworze będzie wyższa niż w gruncie) przepustnica automatycznie przełączy nam się na czerpnię ścienną jednocześnie dezaktywując GWC.

 Podsumowanie

Dzięki zastosowaniu instalacji wentylacyjnej wyposażonej w gruntowy wymiennik ciepła mamy możliwość wykorzystania energii odnawialnej pochodzącej bezpośrednio z gruntu do wstępnego ogrzania (zimą) lub schłodzenia (latem) powietrza dostarczanego do centrali wentylacyjnej co ogranicza zużycie energii i poprawia komfort użytkowania budynku.