Instalacja wentylacyjna nawiwewno-wywiewna z zastosowaniem rekuperatora

zapewnia nam stały dopływ świeżego (przefiltrowanego) powietrza oraz dzięki odzyskowi ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów związanych z ogrzewaniem. 

więcej

GLIKOLOWY GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA, POWIETRZNY GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

Gruntowy wymiennik ciepła ( GWC ) jest opcjonalnym elementem instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i stanowi jej uzupełnienie, wykorzystuje duża pojemność cieplną gruntu i zawartą w nim darmową energię geotermalną. Umieszczony jest na odpowiedniej głębokości w gruncie gdzie skumulowana jest energia i temperatura osiąga stały poziom bez względu na warunki zewnętrzne. 

więcej